محصولات مــا

روفتاپ پکیج تهویه نگار

روفتاپ پکیج (روف تاپ)

/
روفتاپ پکیج در واقع ترکیبی از هواساز و چیلر است و یکی از سیستم های تهویه مطبوع با راندمان بالا است