محصولات مــا

هواساز هایژنیک (بیمارستانی)
دستگاه هواساز
چیلر تراکمی هوا خنک(هوایی)

چیلر تراکمی هوا خنک (چیلر هوایی)

/
چیلر تراکمی هوا خنک (چیلر هوایی)
سیستم ghp
چیلر تراکمی آب خنک (آبی)

چیلر تراکمی آب خنک (چیلر آبی)

/
چیلر تراکمی آب خنک (چیلر آبی)
سیستم VRF
مینی چیلر

مینی چیلر

/
مینی چیلر
چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

/
چیلر تراکمی
953888

ایر واشر

/
ایرواشر (Air washer)
کولینگ تاور (برج خنک کننده)

برج خنک کننده (کولینگ تاور)

/
کولینگ تاور (برج خنک کننده)
کندانسور آبی (آب خنک)

کندانسور آبی

/
کندانسور آبی
کندانسور هوایی (هوا خنک)

کندانسور هوایی(هوا خنک)

/
کندانسور هوایی(هوا خنک)
فن کویل تهویه نگار
زنت (zent)
مبدل حرارتی

انواع مبدل حرارتی

/
انواع مبدل حرارتی
کولر گازی یا اسپلیت

کولر گازی (اسپلیت)

/
کولر گازی (اسپلیت)
درای کولر تهویه نگار
کندانسینگ یونیت

کندانسینگ یونیت

/
کندانسینگ یونیت
داکت اسپلیت تهویه نگار

داکت اسپلیت

/
داکت اسپلیت
روفتاپ پکیج تهویه نگار

روفتاپ پکیج (روف تاپ)

/
روفتاپ پکیج (روف تاپ)