محصولات مــا

دستگاه هواساز
هواساز هایژنیک (بیمارستانی)
چیلر تراکمی آب خنک (آبی)

چیلر تراکمی آب خنک (چیلر آبی)

/
چیلر تراکمی آب خنک (چیلر آبی)
چیلر تراکمی هوا خنک(هوایی)

چیلر تراکمی هوا خنک (چیلر هوایی)

/
چیلر تراکمی هوا خنک (چیلر هوایی)
سیستم ghp

سیستم GHP

/
سیستم GHP
مینی چیلر

مینی چیلر

/
مینی چیلر
کندانسور آبی (آب خنک)

کندانسور آبی

/
کندانسور آبی
زنت (zent)

زنت (Zent)

/
زنت (Zent)
کندانسینگ یونیت

کندانسینگ یونیت

/
کندانسینگ یونیت
چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

/
چیلر تراکمی
سیستم VRF

سیستم VRF

/
سیستم VRF
کولینگ تاور (برج خنک کننده)

کولینگ تاور (برج خنک کننده)

/
کولینگ تاور (برج خنک کننده)
کولر گازی یا اسپلیت

کولر گازی (اسپلیت)

/
کولر گازی (اسپلیت)
فن کویل تهویه نگار
کندانسور هوایی (هوا خنک)

کندانسور هوایی(هوا خنک)

/
کندانسور هوایی(هوا خنک)
مبدل حرارتی

انواع مبدل حرارتی

/
انواع مبدل حرارتی
953888

ایر واشر

/
ایرواشر (Air washer)
درای کولر تهویه نگار
داکت اسپلیت تهویه نگار

داکت اسپلیت

/
داکت اسپلیت
روفتاپ پکیج تهویه نگار

روفتاپ پکیج (روف تاپ)

/
روفتاپ پکیج (روف تاپ)